Artikler

duft

Blomsterduft er et interessant tema som vi må se nærmere på. Her er mange spørsmål vi kan vurdere.


Sommerblomster

Når en snakker om sommerblomster, tenker en helst på ettårige planter. Dette er planter som normalt ikke kan overvintre ute hos oss. Kommer vi sørover finner vi de samme plantene som stauder eller flerårige.


Planting i grusbed

Vi ser stadig oftere at det plantes i bed som dekkes med grus. Grunnen til dette er vel ønske om mindre luking. Plantemetoden er mest brukt i skråninger og offentlige anlegg.


Stell av gravsteder

Det er vel få plasser vi legger så mye tanke og ønsker å få noe til vakkert som på gravstedene til de nærmeste. Hvor mye kan vi stelle på graven. Muligheter – tid – avstad. Dette må påvirke plantevalget.


Kanarifuru, Pinus canariensis

Jeg er fortsatt på Gran Canaria. Denne gangen er jeg opp mot de høyeste områdene. Mange har vel forundret seg over seg over de store furu-trærne som vokser opp mot fjelltoppene.


Silketre, Ceiba speciosa

Spesielt tre som vi finner både på Gran Canaria og Madera.


Palmer i Peurto de Mogan, Gran Canaria

Kort omtale av en palme som du finner i Peurto de Mogan. Gran Canaria


Enkle hager

Hva vil vi bruke hagen vår til? Har vi en liten veranda eller stort uteareal. Vi må tenke på hva vi virkelig vil bruke dette til. Er vi plantesamlere, har vi hagen for å dyrke grønnsaker og blomster.


Bøker fra BlomsterInfo

Bøkene er tenkt som håndbøker for planteinteresserte. Om en er på Gran Canaria eller Svalbard - mange vil gjerne vite litt mer om plantelivet når en er i områdene. Bøkene har i grunnen samme utgangspunkt. Dette skulle være praktiske plantebøker som gir mer info om de vanligste plantene en finner i lokalområdet.


God blomstring våren 2019

Vi er sist i april og har rekordvarme i deler av landet vårt. Dette gir synlige virkninger i naturen. Tidligere bladsprett og flott blomstring. Det er naturlig at den høye temperaturen gir rask utvikling, men dette er kanskje ikke hele forklaring på at mange busker har så god blomstring i år.