God blomstring våren 2019

Vi er sist i april og har rekordvarme i deler av landet vårt. Dette gir synlige virkninger i naturen. Tidligere bladsprett og flott blomstring. Det er naturlig at den høye temperaturen gir rask utvikling, men dette er kanskje ikke hele forklaring på at mange busker har så god blomstring i år.

Av Brynjulv den 27. April 2020

I fjor hadde vi lange perioder med høy temperatur.Dette kan ha gitt forskjellige utslag etter hvor en er i landet. På Vestlandet er det slik at mange planter fikk spesielt god avmodning sist høst. Dette har slått ut i bedre overvintring og ikke minst har de hatt mulighet til å danna gode knopper.

Etter en kjøleperiode (vinter) slår de nå ut med flotte blomster. Danning av knopper på høsten, en kjøleperode og blomstring på våren er naturens gang for mange planter. Den varme sommeren i fjor (lang høst) ga ekstra fart i utviklingen som vi nå ser resultatet av.

Etter det jeg kan forstå har vi spesielt god blomstring på busker som Gullbusk. (Forsythia) og rododendron.

Dette med gullbusk er litt spesiell. Busken er ikke spesielt mye brukt på Vestlandet.Grunnen er nok at den til vanlig blir litt tufsete med lite blomstring. I år ser en fantastiske busker.

Gullbusk. Forsythia

Rododendron. Dette er en slekt med utrolig stor spredning i blomstringstid. Enkelte er i gang i mars og så øker det på utover til hovedblomstring fra 17. mai (Vestlandet). Som ofte fikk vi noen kalde netter i april og det likte ikke blomstene som da var ute. Så gikk nattetemperaturen også opp og vi fikk rododendron-blomstring i gang for alvor.

Rhododendron astrerochnoum

Rhododendron mucronulatum

Brudespirea. Spiraea x cinerea ‘Grefsheim’ er svært mye plantet. Har vi en normal kjølig sommer ser det ut som knoppdanningen ikke rekker å bli ferdig. I tillegg er det slik at Brudespirea ‘våkner’ tidlig på vinteren. Den er ikke spesielt god tilpasset vekslende vinterklima. En del knopper åpner seg i en mild periode, men slår det så til med frost vil en dela av knoppene fryse.

Disse forholdene er nok grunnen til at brudespireaen står best i områder med varme sommrer og stabile vintrer.

Da skal det bli spennende å se hvor godt brudespireaen blomstrer i vår.

Bjørk. I dag er det 23. april og bjørkene er grønne. Jeg synes mange tre har mer rakler i år en normalt?

Andre buske/tre som ser ut til å komt godt gjennom vinteren og blomstrer godt.

Magnolia

Prunus (kirsebær)

Erica (Vårlyng) svært god blomst

Naturen byr på mange og spennende utfordringer.Klima er helt avgjørende for utviklingen på plantene. Da må vi huske at det vi ser i dag kan være resultatet av forholdene for mange måneder siden.

NB: Fint om noen kommer med sine observasjoner fra planteverden. Bloggen er ikke ferdig med spørsmål-svar, men dere kan bruke brynjulv.litlere@gmail.com