Brukerveiledning

Vi har nå en ny versjon av Planteguiden. Innleggingen er forenklete og det faglige innholdet i databasen er utvidet.

Inntil videre kan alle bruke hjemmesiden og deler av Planteguiden gratis uten spesiell innlogging. De som ønsker å bruke hele Planteguiden, må registrere seg.

Innlogging for de som ønskere å bruke hele Planteguiden

 • Logg inn (oppe til høyre)
 • Får opp skjema for innlegging. Som ny bruker skal du registrere deg Register as a new user
  Username (bruk gjerne personnavnet) Dette får jeg opp på min maskin.
 • Email. (Dette får jeg opp på min maskin)
 • Password. Passordet skal starte med stor bokstav og inneholde minst 6 tegn. Personlig
 • Confirm password. Gjenta passordet
 • Register

Når registreringen er gjort, får jeg opplysningene på min maskin og kan åpne for bruk av hele Planteguiden.

Nå kan du logge deg inn på vanlig måte få tilgang til hele Planteguiden

 • Log in
 • Username
 • Password
 • Rember me. (Det er viktig at du trykker på den. Da husker systemet Brukernavn og passord.) Skriv inn noen bokstaver på brukernavnet og så kommer resten automatisk
 • Log in

Hvordan bruker vi Planteguiden:

Vi arbeider med omlegging av søkesystemet.  Jeg kommer tilbake med en mer utfyllende brukerveiledning.  Her vil jeg nevne noen hovedpunkt

Når du er registrert.

Trykk Planteguiden

Side med flere søkemuligheter.  Kryss av søkeordet du vil bruke og så trykk på Søk.

Første søket er Fritekst.  Skriv plantenavn eller enkeltord.  Da kommer du direkte til en plante eller plantene som har søkeordet i teksten.

Blomsterfarge.  Søk på en Blomsterfarge og da får du opp alle plantene i Planteguiden som er registrert med valgt farge

Fremmedartslista 2018.  Kryss av på valgt spredningsfare.

Planteliste.  Du kan gjerne krysse av på flere plantevalg så du er sikker på å få med planten du er interessert i.

Restriksjoner på import og bruk av planter

Vinterherdighet.

Her er mulig å kombinere flere søk. En kan for eksempel kombinere Vinterherdighet med Blomsterfarge.  Som nevnt arbeider vi med hele søkesystemet og da blir det sikket forandringer ut fra det vi har i dag.  

Den store forskjellen fra den vi hadde tidligere, er at vi nå kan søke gjennom hele Planteguiden.  Tidligere måtte vi  holde søket innen valgt Plantetype.  Dette kunne bli litt vanskelig da en del planter kan plasseres i flere Plantevalg. Det nye systemet gir elles mulighet til å søke etter planter med røde blomster i hele Planteguiden (lignoser, stauder og lignende)


Neste trinn:

Etter første søket har vi en del plantenavn.  Når disse kommer opp, kan vi gå videre på mer detaljerte søk. 


Har du spørsmål eller kommentarer er det bare å ta kontakt. brynjulv.litlere@gmail.com

NB: Alle rettighetene til tekst og bilder ligger hos BlomsterInfo. Unntakene er bilder som jeg har lånt hos andre. Her vil bilde-eier stå på bilde og vedkommende har fortsatt rettighetene.