Brukerveiledning

Vi har nå en ny versjon av Planteguiden. Innleggingen er forenklete og det faglige innholdet i databasen er utvidet.

Brukerveiledning

Vi arbeider med å forbedre Planteguiden. Dette går både på datateknisk utforming og plantefaglig innhold. Etter en lengre prøveperiode, må vi se på den økonomiske siden. Vi vil orientere om hvordan en registrerer, logger inn og bruker Planteguiden i dag

Vi starter med www.planteguiden.no

Blomsterinfo

Her finner du alle artiklene som er satt opp på web-siden

Planteguiden

Den bruker du når en er klar for å gå inn på Planteguiden.  Du kan selv ta registreringen, eller gi meg en melding så skal jeg ordne det.

Artikler

Lang liste med søkeord. Trykk på en av disse og du kommer inn på artiklene som er merket med dette søkeordet

Veiledning

Her står brukerveiledning og litteraturliste

Om Planteguiden

Planteguiden er en database med hageplanter.  Det praktiske målet var å lage et system som gjør det raskt å få fram ønsket plante informasjon.  Jeg er fult klar over at dere og mange andre brukergrupper har mye erfaring med planter og jeg har selvsagt ikke noe tanker om å 'komme med bedre info' 

Jeg er opptatt av å samle mest mulig av informasjon om hageplanter og systematisere de slik at de er raske å ta fram med søk i databasen. 

Jeg har rettighetene til de fleste opplysningene i Planteguiden.  Jeg har nær kontakt med et datafirma (Ole Albert Dalen.  Git) som står for den datatekniske utviklingen 

Min bakgrunn er gartnerskole, vanlig studie ved NLH (NMBU). 4 år ved Inst for blomsterdyrking som resulterte i lisensiatavhandling..  Senere 12 år som Fylkesgartner og  videre 19 år med forskjellige oppgaver ved Arboretet og bot. hage på Milde (UiB)

I dag er ca 15.000 planter registrert i Planteguiden.  Det er ikke alle plantene som har bilder og informasjonene kan være ufullstendig. Jeg arbeider med å gjøre systemet bedre. Siste året har vi også lagt inn en web-side i starten som jeg etter hvert skal ta opp forskjellige hagespørsmål.

Hvordan gå inn på selve Planeguiden

Planteguiden er lagt til rette for to grupper, men her skal jeg se spesielt på dere som ønsker å bruke hele Planteguiden. Systemet er også lagt til rettes slik at privatpersoner kan få tilgang til en Planteguide med sterkt redusert innhold.

Avtale med firma

I samarbeid med andre landskapsarkitektfirma har vi laget et system det alle i et firma kan gå inn med felles brukernavn og passord. Da er det altså ikke nødvendig at hver tilsatt registrer seg som bruker. Det høres ut som dette er et system som virker godt i praksis. Vikan gjerne etablere en slik avtale med andre firma som ønsker enkel innlogging.

Avtalen bygger på at vi får en avtale der hvert firma betaler en årlig avgift. Hvis firmaet ønsker det, kan jeg ordne med registrering og utfylling av Brukerinformasjonen. Skal vi gjøre det på den måten, må vi ha kontakt om hva adresse, brukernavn og passord dere ønsker.

Har satt opp en enkel arbeidsplan. Hvis det er ønskelig, kan jeg lage en ferdig pålogging.

 • www.plantegiuiden.no
 • Logg inn - opp til høyre
 • Gå til vanlig innlogging (du er registrert)
 • Skriv inn  Brukernavn: (Firmanavn f.eks.)
 • Skriv inn Passord: (Fritt valgt ord.  Krav om at ordet inneholder en stor bokstav)
 • Trykk Planteguiden i øverste linje
 • Kommer inn på søkeområdet - Fri tekst og mange enkelt søk. 

Hvordan bruker vi Planteguiden

Når du er registrert og logget inn.

Søkemuligheter: Planteguiden har et stort og godt søkesystem.   Fullversjonen av Planteguiden inneholder ca. 15.000 planter.  Da er det søkesystemet som må hjelpe oss til å finne de rette plantene.

Gå inn på www.planteguiden.no.  Hvis du er registrert, trykk på Planteguiden i øverste linje og du får opp en søkelinje - 

Fritekst

 • Skriv inn et plantenavn (eller del av det) Systemet søker gjennom hele Planteguiden (både tekst- og navnefeltene)
 • Skriv inn et søkeord - f.eks. regnbed, dam ol.  Prøv litt forskjellige ord som kan dekke det dere er ute etter.

Hoved - søk. 

Får opp en lang liste på Plantetyper.  Merk Nåletre og så Søk.  Får opp alle Nåletrærne i Planteguiden. Til venstre for bildene er en lang sjekkliste som kan brukes på hovedsøket (Nåletre).  Øverst står antall planter i søket.  Gå tilbake og legg til flere områder i søket eller slett.  Legger du inn altfor mange, kan en komme til 0 resultat.   

Under Plantetypene står andre søkeområder..  Blomsterfarge. Geografisk planteområde. Vinterherdighet. Gå videre som forklart under Plantetype - Nåletre. 

Det er mulig å merke av flere søkeområder -  EKS Vinterherdighet 3,  Blomsterfarge Rosa, Klatre - og slyngplanter.

Under Hovedsøket kan jeg føre til flere hvis det er ønskelig. 

 • Hvis en er usikker på hva område en skal søke i, kan det være lurt å starte med litt stort felt.  Det er enkelt å innsnevre søket senere. 

Mer info om enkelte søkeområdet.

 • Vinterherdighet.  Her bruker vi H – tabellen.  Den er utviklet av Hageselskapet.  Bakgrunnen var et ønske om å finne et fells uttrykk for vinterherdighet.  Landet ble delt inn i klimasoner (H).  Etter hvert er plantene merket med tilsvarende H.  En plante med H 5, skal kunne vokse i klimasonen H5.  I praksis er dette maksverdi.  Planter som er plassert i H5, kan også brukes i H1 eller H2, H3, H 4.  Klimasonene går fra H 1 (mildeste områdene)  til H 8 (kaldeste områdene)
 • Bor vi i sone H 5, kan vi bruke planter som er merket H5 eller H 6, H7, H 8, men ikke de som er merket H 1, H 2, H 3, og H 4.
 • Hele H – systemet er bare retningsgivende.  På Vestlandet f.eks. er ikke vintertemperaturen avgjørende om planten overlever vinteren.  Det finnes også mange lokale forhold som må vurderes – snødekke, kuldetrekk mm. Snakk med lokale fagfolk.  En kan også få mye kunnskap når en ser hva som virkelig klarer seg i området.  

Avtale med enkeltbrukere.

Dere kan opprette avtale om å bruke Planteguiden mot en rimelig ettårsbetaling.  I dag tar vi 200 kr for at dere kan få tilgang til en svært begrenset Planteguiden.  Ta kontakt hvis dere ønsker en slik avtale.  Da skal jeg ordne med registrering. Når dere har fått disse opplysningene, kan en gå direkte inn med Brukernavn og Passord og har dermed tilgang til Planteguiden.  

Nå kan du logge deg inn på vanlig måte få tilgang til hele Planteguiden

Spørsmål - ta kontakt


Hilsen

Brynjulv.litlere@gmail.com