Planting i grusbed

Vi ser stadig oftere at det plantes i bed som dekkes med grus. Grunnen til dette er vel ønske om mindre luking. Plantemetoden er mest brukt i skråninger og offentlige anlegg.

Av Brynjulv den 28. April 2020

I det danske Haven (januar 2019) her de en god artikkel om Stauder i grus. Her skal jeg ta noen hovedpunkt.

  • Planteplassen må renses for flerårig ugras Hvis ikke dette tas alvorlig, vil ugraset vokse opp gjennom grusen og gi ekstra arbeid. Danskene tilrår å ta bort de øverste 20 cm av jorda. De fyller så 12-15 cm med kompostjord som jevnes til utover. Har vi jevn og god plantejord, kan en vel bare jevne til og fylle på sand. For å få et jevnt gruslag på toppen, er det viktig at jordlaget er godt avrettet.

  • Fyller så grus på området. Danskene tilrår 8-10 cm tykt gruslag (o-4 mm). De mener at grusen bør vaskes for ikke å dra inn for mye leirpartikler. Her må vi vurdere hva grus vi får kjøpt. Poenget er at grusen skal være mest mulig fri for jord.

  • Planting. I den danske artikkelen har de omtalt staudeplanting. Her ble planten satt 2 cm ned i jordlaget. Så ble de fult rundt med de 8-10 cm grus.

  • Grusplanting kan selvsagt tilpasses mange forskjellige planteslag.

  • Ugras. I de danske prøvene har ikke ugraset vært noe problem. Inntil plantene vokste sammen, kom det litt frøugras som må bort. Lukearbeidet blir enklere etter hvert som plantene vokser sammen.

  • Hva med blad og andre planterester som legger seg på grusen. Dette må plukkes eller rakes bort. Gruslaget er tørrere enn en jordoverfalte og dette fører vel til at planterestene tørker raskere inn.

  • Fordeler med grus.

  • Grusen holder på jordfuktigheten og beskytter jordlaget mot sterk uttørking.

  • I fuktige periode vil gruslaget drene bedre enn jord. Husk at planterøttene skal ha luft !!

  • Sneglene trives ikke på tørr grus

Konklusjon

Jeg synes dette med planting i grus / jord er en interessant løsning vi må se nærmere på.

For mange av oss er det viktig å ha en hage som ser velstelt ut, er tilpasset de som bor i huset og framfor alt ikke krever for mye arbeid.

Kanskje grusdekking er en tanke både i små hager og større offentlige anlegg.

Plantevalg – kanskje www.planteguiden.no kan gi den noen ideer.