Murer

Av Brynjulv den 9. January 2021

Høy mur i 'to etasjer'

Botanisk hage. Milde. Bergen

Grunnmur. Haukeland Sjukehus

Mur ved kiosken i Tregereid. Krysset mellom vegen til Voss og Hardanger

Muren utenfor Mariakirken i Bergen

Mur på Vikøy kyrkjegard. Norheimsund. Hardanger

Mur på Vikøy kyrkjegard. Norheimsund. Hardanger

Mur på Vikøy kyrkjegard. Norheimsund. Hardanger

Mur på Vikøy kyrkjegard. Norheimsund. Hardanger

Gammel mur som er murt opp av lokal stein

'Heimelaga' mur som gjør tjeneste