Martagonlilje. lilium martagon

Martagonlilje er en gammel hageplante,men er fortsatt aktuell

Av Brynjulv den 4. May 2020

Martagonlilje Lilium martagon er en gammel hageplante med lange tradisjoner. Chritian Gartner beskrev den alt i 1694. I dag finner vi den forvilla fra gamle hager, men den er fortsatt en aktuell hageplante.

Man tror at den har vært dyrket her i landet helt siden middelalderen. Antakeligvis var den mye dyrket hos munkene i klosterhagene. Martagonliljen blir gammel som hageplante, og den er meget hardfør. Ofte finner en Margon-lilje i utkanten av gamle hager. Noen av bildene til innlegget er tatt på Stend v.s. i Bergen (tidligere Stend jordbruksskule) Her vokser den tett opp til et gammelt hageanleg. Dette var en renessansehage som nå er resturert. Her er Madonalijen en interessant link mellom de gamle plantene og en ny-resturert hage. I Rosendal have i Baroniet Rosendal (Hardanger) har liljen overlevd 300 år i hagen og den er nå også blitt forvillet til naturområdene rundt baroniet. En har funnet de gamle kvitteringene fra 1667 da Ludvig Rosenkrantz kjøpte martagonliljer til hageanlegget sitt. Planten er 1 til 1.5 m høy med rosa til purpurfarga blomster. Det finnes også kvite former. Det sitter opp til 30 blomster i klaser oppover mot toppen.

Dette er en lilje som passer godt til naturlike plantinger. Kan dyrkes over stort sett hele landet. Den stiller ikke spesielle krav til jorda. Den kan vokse i noe skygge.

Martagon kommer av et tyrkisk ord for 'turban'. De tilbakebøygde kronbladene har gitt opphav til et annet norsk navn - krøllilje. Den har vært viltvoksende i et stort område i det sørlige Øst Europa.

Martagonlilje eller krøllilje er fortsatt en interessant gammel hageplante hos oss. Den er som nevn omtalt alt i 1694. Senere tid er den omtalt i litteraturen og ikke minst har Knut Langeland gjort en stor jobb for å få ut informasjon om den og mange andre gamle hageplanter.

NB: Har du noe informasjon om planten i ditt område? Det hadde vært interessant å høre litt om hvordan martagonliljen har vært brukt omkring i landet.