Blomster

Aloe vera, korallbusk, oleander, bougainvilla

Av Brynjulv den 7. February 2018

Delonix regia

Dette er et lavt lauvtre som vokser naturlig på Madagaskar. Der er det ikke noe vanlig tre i dag, men bestanden tar seg opp. Etter hvert har dette flotte treet blitt spredd til mange land omkring Middellhavet og ellers med tilsvarende klima. Typisk paraplyforma krone. Høyden ca 4-5 m. På naturlige vokseplasser kan den bli opp til 15 m høy. Bladene er dobbelt parblada og ofte 40 cm lange. Ett blad kan ha 1000 småblad. På Madeira ser en de sterkt røde blomstene i perioden april-august. De første blomstene rett før lauvsprett i april. Frøbelgene er spesielt store og de kan bli opp til 60 cm lange. Dette er et tre som er plantet i hager, parker og i alleer.

Agave attenuata

Vokser naturlig i Mexico. I dag er den ganske vanlig i Middelhavsområdene og spesielt lengst vest på Atlanterhavsøyene. På Madeira vokser den fra 0 til 500 moh. Gode eksemplar i Katarinaparken Blågrønn bladrosett med kvasse bladspisser. Bladrosetten er mindre enn hos Agave americiana. Bladene er tykke, grå-grønne og 50 til 70 cm lange.Fra rosetten kommer en kraftig bueformet blomsterstand som kan bli opptil 3 meter lang. Selve blomstene er gul-grå og sitter langs hele blomsterstanden.. Blomstring starter ved rosetten og flytter seg langsomt mot toppen av buen. På Madeira blomstrer den frå november til februar. Mange frø gror allereie i blomsterstanden og der danner de nye og små planter som faller ned på bakken. Etter blomstring dør planten, men småplanter ved basis av morplanter vokser opp og tar over. I dag er Agave attenuata plantet i mange større hager i og omkring Funchal. Ser den for eksempel i hotellhager på Lido og i selve Funcha

Aloe vera

Planten er sukkulent med tykke, lansttformede og taggete blader som vokser i rosett. Gule blomster i spisse, aksforma blomstersamlinger i toppen av en 60 til 80 cm høy blomsterstengel. Hovedblomstring i februar til mai. Aloe vera vokser naturlig i tropisk til subtropisk klima. Plante med lang kulturhistorie. Det er trolig at den kom fra nordøstlige Afrika. Fra disse områdene er den spredd vide utover. Andre sier den stammer fra Kina. Uansett hvordan den kom fra, introduserte europeerne den på Barbados omkring 1700. Derfor har den lenge hatt navnet Aloe barbadensis. Sist på 1500 tallet tok europeerne den med tilbake til Europa.

Aloe vera ble tidlig kjent som en plante som inneholdt mange stoff som en kunne gjøre seg nyte av. Her er stoff som skal påvirke mage- og tarmkanalene. Også brukt mot sår og brannskader. Mest kjent er vekstsaften (aloegele). Den brukes i mange forskjellige såper, hudkremer mm. I dag er den i økonomisk produksjon i Mellom Amerika. Fra bibelen er den kjent fra Jesus lidelseshistorie. I Johannes 19:39 står det at når han var død, svøpte de han i en blanding av myrra og aloea og la han i graven.

Korallbusk. Erythrina crista-galli

Tre eller busk som blir 3 til 4 meter høy. Den har til vanlig flere stammer. Tredelte, læraktige blad som er om lag 30 cm lange. Småbladene er 5-8 cm lange. Utvikler store samlinger med sterkt røde blomster. Enkeltblomstene har en helt spesiell form som gjør de ekstra spennende. Planten vokser naturlig i Sør Amerika (Argentina, Uruguay, Brazil og Paraguay). I dag er det spredt til mange land innen tropiske og subtropiske områder. Dette er nasjonablomsten til Argentina og Uruguay. Det er også det offisielle bytreet til Los Angeles.

På Gran Canaria blomstrer den fra mars til september. Her er den plantet i parker og hager.

Oleander. Nerium oleander

Dette er en vintergrønn busk eller lite tre som kan bli opp til 4 m høy Den vokser vill i Middelhavsområdet og har en lang kulturhistorie. Så langt tilbake som 1500 år f.kr. ble planten brukt som motiv i veggmaterier på Kreta. Vokser naturlig fra Marokko og Portugal. Østover i hele middelhavsregionen og mot Yunnan i Kina. Slektsnavnet Nerium kommer fra det greske naros som betyr flytende. Dette kan ha kontakt med navnet på den greske elveguden Nereus.

Planten har lange, tykke og læraktige blad. Svært vanlig som hageplante i hele middelhavsområdet med øyene i Atlanteren. Den tåler tørke og kan overleve en kortere periode med temperatur ned mot 10 minus. Blomstrer lenge og rikt. Vanlig i Middelhavsomr. fra februar til oktober. Blomsterfarger innen rødt, rosa til hvitt. God duft av blomstene.

I dag blir den mye brukt i byer og langs veier. Planten har også vært brukt som medisinplante, men er svært giftig. Etter enkelte kilder er det så mye gift i ett blad at det kan føre til døden innen 24 timer. Knust og tørka bark og blad har vært brukt som rottegift. Fremover i tiden har det foregått mye krysningsarbeid med Oleander. I dag finner vi masse farger med varierende blomsterformer. Duft er også kommet inn etter krysning med Oleander odorum fra India.

Protea cynaroides

Dette er Sør Afrikas nasjonalblomst. Den er edemisk (den vokser naturlig bare her) for området fra Kappstaden til Port Elisabeth i Sør Afrika. I dag er den spredd over ett stort område. På Madeira vokser den fra 400 til 700 moh. Busk som er 1-2 m høy med lange og smale læraktige blad. Blomstene er opp til 30 cm i diameter. På Madeira kan den blomstre nærmest hele året.

Protea er en populær plante i varme land. Her plantes den i hager og parker. På Madeira kan den betraktes i Palheiro Gardens (Blendy’s Garden). Her vokser flere sorter i grupper. Er elles plantet i Quinta of Prazeres og i andre parker og selvsagt i privatehager. I enkelte område dyrkes den for salg som snitt. For turister er det populært å ta med seg en bukett Protea hjem fra Madeira.

Bougainvilla

Trillingsblomst. Bougainvillea. Klatreplante fra Brasil. Dette er vel en av de mest kjente tropiske prydplantene. Vi ser den ’over alt’ på øyene i Atlanterhavet og kjenner den godt fra våre hjemmelige stuer. Planten har torner på stammen som setter den i stand til å klatre på trestammer, murer, pergola og lignende. En blomstrende Trillingblomst er et imponerende syn. På Gran Canaria blomstrer den hele året. Høsten er nok den flotteste perioden. Blomstrende planter gir et flott inntrykk, men det er ikke selve blomsten som lyser opp. De er små, rørforma og oftest gråhvite. Det er de store bladene (brakteene) omkring som skaper fargeprakten. Disse er rød til fiolett, gul og hvit.

Etter lang tid kan den bli opp mot 5 m lang. (vesentlig lengre på gode plasser). På Madeira og Gran Canaria vokser den langs vegger, gjerder og på trestammer. I mange områder er dette en av de mest særpregete plantene med overdådig blomstring i februar til oktober.
Både i hagene på Madeira og i våre hjemmlige sturer finnes den med masse forskjellige fargevariasjoner innen rødt. rosa, gulbrunt, hvit osv. Blomstrende planter gir et flott inntrykk, men det er ikke selve blomsten som lyser opp. Selve blomstene er liten, rørforma og oftest gråhvit. De sitter ved foten av tre store, sterkt fargete høyblad. De tre blomstene og tre høyblad har gitt inspirasjon til det nordiske plantenavnet Trillingblomst.