Kork - produksjon

Barken på korkeik. Quercus suber blir brukt til produksjon av flaskekorker og mye annet.

Av Brynjulv den 7. September 2021

Produksjon av kork

Det er barken på korkeik, Quercus suber som blir brukt til kork-produksjon. Korkeik er en mellomstor , alltidgrønn art i eikeslekta. Den er vokser i det vestlige og sentrale middelhavsområdet. Den kan bli opptil 20 meter høy. Treet har en tykk og korkaktig bark. Over tid kan barken bli svært tykk. Etter 25 år kan en høste første gangen. Da stammediameteren ca 70 cm. Med vanning og ellers god kultur, kan en starte høstingen etter 8 – 10 år. Det første korklaget bli omtalt som ‘hannkork’ eller jomfrukork’ Barken ved første høsting er ikke så god som ved senere høstinginger. Best kvalitet ved tredje og fjerde høsting. Kan høste hver 9. til 12. år når lagtykkelsen er 2,7 til 4 cm.
En korkeik kan høstes fra 5 til 17 ganger. Det blir sagt at hvert enkelt tre kan produsere 40 til 60 kg bork på høsting. Dette vil selvsagt variere etter klimaforholdene. Korken brukes hovedsakelig til produksjon av flaskekorker, men her er mange andre bruksområder. Håndtak på fiskestenger, cricketballer, korkpapir, lydisolering, skosåler og gulvbelegg Treet dyrkes i Spania, Portugal, Marokko, Italia og Tunis. Portugal har 50 % av verdens kork produksjon. I Portugal er korkeik svært verdifullt og en må ha tillatelse å felle tre som kan produsere korkbark.