Hekk

Av Brynjulv den 26. November 2020

Buksbom-hekk på Gamlehaugen i Bergen. Slik skal den se ut ![/image]

Hekk med rododendron (trolig Rhododendron 'Catawbiense Grandiflorum) Dette er enkraftigvoksende sort som tåler sterk tilbakeskjæring. Den er god som grønn hekk, men må vel være speielt flott hvis vi slipper ut blomstene. Det kan gjøres med å stoppe topping tidlig på våren. Da får skuddene god tid til å sette kopp på ettersommern og høsten. Neste vår er det full blomstring. Hvis det ikke blir full blomstring etter første vinteren, kan en la de vokse en sesong til. Slik kan en veksle mellom en grønn hekk og enkelte år med flott blomstring.

Hekk med Sibirlønn. Acer tataricum subs. ginnala. Detter er et lite lauvfellande tre som er gode til hekk

Junisøtmispel. Amelanchier spicata fk Moelv. Dete er materiale som er valgt til i kalde innlandsområder.

Bambus er så mangt. Vi kan plante kraftigvoksende former i rekker og dermed danne god hekk. Det finnes også lave former som danne hekker eller markerer grenselinjer. Når en planter bambus, men en være klar over at en del av formene setter mye rotskudd. Da kan det hjelpe å sette tykk plast på sidene av plantegropen. Hvis en graver plasten godt ned kan den stoppe skuddene som eller kan vokse utover.

Skogbøk. Fagus sylvestris. Dette er et treslag som er mye brukt som hekk. Det kan beskjæres kraftig og er vinterherdig. Det finnes mage former av Fagus sylvestris. Fagus sylvestris 'Atropunicea' har rødlige blad.

Kristorn. Ilex aquifolium. Dette er den vanlige kristorn og er en god hekkplante i områder der den klarer vinteren.