Bruraeika i Ullensvang

Kjente tre

Av Brynjulv den 23. June 2020

Bruraeika i Ullensvang

*Bruraeika er en sommereik (Quercus robur) står på gården Lothe tett opp til veien mellom Utne og Herand (Ullensvang). Det blir sagt at det er nesten 1000 år gammelt. Treet ble freda i 1920 og i 2007 ble den er kåra til Norges største tre i omkrets. Treet er målt til en omkrets på 10.80 m 1,3 m over bakken. Bruraeika har ei hul form med stort rom i sentrum. Der er plass til flere personer. Treet har stor kulturhistorisk verdi. I eldre tid samla brudefølget seg under treet etter vielsen. Med god drikke skulle dette sikre de nygifte evig lykke i livet. Fugelen nøtteskrikeren samler frø på høsten. Det er elles mange andre livsformer som 'bor' i treet. Flere sopp, lav og moser er registrert. Alle livsformene er vel ikke godt nok registrert, men det blir sagt at her er opptil 1000 insektarter som lever i treet.