Bøker

Dette er en bok om historiske roser

Av Brynjulv - 19. June 2020

Med vanlig tysk grundighet har direktør Hella Brumme og Eilike Vemmer fra Sangerhausen skrevet en bok om historiske roser. Den er på 160 sider og inneholder 480 fargebilder og teigninger. Tidsskriftet GartenPraxis tar ofte fyldige artikler fra bøker som kommer ut. Her har forfatterne av boka skrevet en god oversiktsartikkel med bilder og mye praktisk informasjon om tema. Her er m.m. en større tabell som viser mange kjennemerke for de 5 hovegruppene.

Bildetekster her

Artikkelen har også omtale av Sangerhausen Europa-Rosariums Sangerhausen har 8700 forskjellige rosesorter og -arter. Sangerhausen ble opnet i 1903 og dekker et areal på 130 da.