Bøker

Hagebøker

Av Brynjulv den 19. June 2020

Med vanlig tysk grundighet har direktør Hella Brumme og Eilike Vemmer fra Sangerhausen skrevet en bok om historiske roser. Den er på 160 sider og inneholder 480 fargebilder og teigninger. Tidsskriftet GartenPraxis tar ofte fyldige artikler fra bøker som kommer ut. Her har forfatterne av boka skrevet en god oversiktsartikkel med bilder og mye praktisk informasjon om tema. Her er m.m. en større tabell som viser mange kjennemerke for de 5 hovegruppene.

Bildetekster her

Artikkelen har også omtale av Sangerhausen Europa-Rosariums Sangerhausen har 8700 forskjellige rosesorter og -arter. Sangerhausen ble opnet i 1903 og dekker et areal på 130 da.

Dette er ei dansk bok som tar for seg behandling av regnvann. Tre fagpersoner fra København vurderer flere tema innen 'Lokal håndtering af regn i byens landskap' Med forventet større nedbørsmender, er det viktig å finne nye metoder til å få bort og helst gjøre seg nytte av regnvannet. Den tradisjonelle måten med avløpsrør, holder ikke i framtiden.